Titlar och poäng

Titel Poäng som krävs

Professor

3000

Elit

1000

Veteran

500

Amatör

250

Nybörjare

50

Ny medlem

0